News

Dossier: Recursos hídricos y forestales en la Europa Mediterránea, siglos XV-XIX

Foi publicado o número 42 de Manuscrits. Revista d'Història Moderna

Consultar em: https://revistes.uab.cat/manuscrits/index

About REPORT(H)A

News & Events